PROVOZNÍ ŘÁD

Areál pevných kontrol je otevřen po celý rok denně od 8.00 – 18.00. Vstup do lesa je na vlastní nebezpečí v rámci platné legislativy ČR.

KONTAKTY

Tištěnou mapu s tratí můžete získat v Informačním centru města Choceň, Tyršovo náměstí 301.


Chcete vyzkoušet orientační běh? Navštivte trénink K.O.B. Choceň: info zde

PARTNEŘI

ORIENTAČNÍ BĚH

Co je orientační běh?


Orientační běh (jinak taky orienťák nebo OB) je moderní sport v přírodě. Jde v něm o co nejrychlejší pohyb v terénu podle mapy po předem neznámé trati s jedinou povolenou pomůckou, a tou je buzola či kompas. Orienťák vám kromě pohybu zlepší porozumění mapě a schopnost se samostatně rozhodovat. Tempo si každý určuje sám. V lese bez diváků je tento sport ideální relaxací pro dospělé nebo malým dobrodružstvím pro mladší účastníky. V případě sebemenších problémů mnoho soupeřů nabídne pomoc, v tomto sportu se s fair-play jednáním setkáte běžně.


Zelený sport


Orientační běh je ekologický sport, odehrává se v přírodě a nepotřebuje nákladné betonové areály. Stačí připravit přesnou mapu, do lesa či parku roznést kontroly, které se po závodě zase schovají pro další použití. Díky různým tratím se zátěž na území lesa rovnoměrně rozloží, a tak není zanedlouho poznat, že se nějaký závod konal. K ohleduplnosti k přírodě je veden každý běžec, neboť orientační běh bez lesa by prostě nemohl existovat.


Mapa


Mapa a les jsou pro orientační běh totéž, co pro jiný sport tělocvična nebo stadion. Mapa je velmi podrobná, obvykle v měřítku od 1 : 10 000 (1 cm odpovídá 100 metrům ve skutečnosti). Co na mapě kromě cest a domů (na mapě vyznačeny černou barvou) můžete najít? Bílé plochy znamenají les, žluté louky a paseky, zelená plocha méně prostupné roští (takzvané hustníky  – čím tmavší, tím neprůchodnější). Hnědou barvou jsou vyznačeny terénní tvary a vrstevnice. Čím jsou vrstevnice hustší, tím je svah strmější. Základní interval vrstevnic, tedy výškový rozdíl mezi dvěma vrstevnicemi na mapě, je v terénu většinou 5 m. Zbývá ještě pár značek pro kameny a objekty jako krmelec, posed, skála, významný strom a vývrat. Poraďte se s mapovým klíčem, tam je vše podrobně uvedeno.


Jak vypadá trať


Na mapě je vyznačena trať purpurovou barvou, start je vyznačen trojúhelníčkem, jednoduchá kolečka označují kontroly, které jsou číslované a propojené v pořadí, v jakém je musíte najít. Dvojité kolečko označuje cíl. V lese trať kromě startu, cíle a kontrol vyznačena není, jde se opravdu jen podle mapy. Kontroly jsou v lese označeny dřevěnými kůly a v horní části doplněny oranžovo bílým symbolem OB. Každá kontrola má vlastní číslo, např. 74, umožňující odlišení od jiných kontrol, které možná najdete v lese také. Pro snadnější nalezení kontroly jsou na mapě uvedeny přesné popisy umístění a čísla kontrol, např. umístění kontroly je severovýchodní pata kupky.


Objev orientační běh


Zaujal Vás orientační běh? Chcete si ho vyzkoušet více? Navštivte stránky zacitorientak.cz nebo kontaktujte choceňský klub orientačního běhu kobchocen.cz.